תרגול מערך אבטחה

תרגול מערך אבטחה הינו תנאי לשמירה על כשירות ורמת מוכנות. ביצוע תרגילים, בקרות והדרכות מציג תמונת מצב לגבי רמת איכות האבטחה בארגון.  מערך אבטחה שאינו מתורגל מעת לעת ייצור פערים במעגלי האבטחה שיאפשרו ליריב לזהותם ולעבור דרכם. תרגול המערך מקנה מתח מבצעי , מעלה מוטיבציה ומגבש מערך טוב יותר.

אנו כגוף חיצוני מתמחים בתרגול מערך האבטחה של הארגון במתווה של אירוע ביטחוני , ירי טילים , מטעני חבלה , שריפה , רעידת אדמה , וכל אירוע חרום אחר. אנו מצביעים על פערים המתגלים במהלך התרגול , גוזרים את המענה , ומעלים בכך בוודאות את הרמה האבטחתית של הארגון.

צוות המדריכים שלנו, יעמיד לרשותכם את כל הידע המבצעי שצבר במהלך למעלה מ- 35 שנות שירות מבצעי.

יצירת קשר