הדרכת עובדים

הדרכת עובדים בארגון הופכת נחוצה במיוחד בתקופות של שינויים הדורשים עדכון העובדים על יעדי הארגון החדשים. מדובר למשל בשינויים טכניים וטכנולוגיים שהארגון עובר, שינוי שיטות ונהלי עבודה, שינוי מבנה ארגוני, שיפור ידע מקצועי , או כל מטרה וגורם אחר המובילים לשינוי בארגון.

נוי יעוץ בטחוני עוסקת מעל שלושים שנה גם בהכשרה , הדרכת עובדים , בבקרה  ובתרגול העובדים  בכל הקשור בנוהלי הביטחון השוטף או מערך החרום בארגון. אנו מקיימים את אותם ההכשרות גם לעובדים אחרים שאינם עובדי הארגון אך תומכים בו  בכל הקשור בביטחון ובחרום.

יצירת קשר