סקר סיכונים

המונח "סקר סיכונים" שאול מהחוק הישראלי, אך אין לו מובן מקצועי מקובל בעולם. אנו מתייחסים ל"סקר הסיכונים" במובן של ניתוח גורמי סיכון הכולל שני שלבים:

    1. איתור גורמי סיכון,
    2. הערכת הסיכון , וזאת במתווה של הסתברות לתרחיש מזיק, בשילוב עם חומרת התוצאה. המטרה של סקר הסיכונים בארגון הינה לזהות את כל גורמי הסיכון הקיימים ולהעריכם (לפחות באופן ראשוני), כדי לאפשר דירוג של גורמי הסיכון לצורך קבלת החלטות על פעולות מונעות. על פי זה, "סקר הסיכונים" הינו חלק של ניהול הסיכונים בארגון. על בסיס הסקר ניתן להמליץ על פעולות מנע ולתכנן את אופן הפעולה של מערך הביטחון בארגון. סקר הסיכונים הינו פעילות מורכבת ומשולבת המוצאת לפועל על-ידי צוות של אנשי מקצוע.
    3. נוי יעוץ בטחוני מבצעת סקרי סיכונים נרחבים ומדויקים כבר למעלה משלושים שנה , זאת לצורך איתור פרצות ואיומים על הגוף המסוקר. החברה מאתרת  את הסיכונים , מצביעה על מידת הנזק העלול להיגרם , ובהמשך ובהתאם נגזר המענה לצורך סגירת הפערים.
יצירת קשר