כתיבת נהלים

נהלי עבודה יכולים להוות מעמסה בכל ארגון. לפעמים הם מפורטים מדי ומגבילים, ובפעמים אחרות הם כלליים מידי ורופפים.
כאשר תהליך כתיבת הנהלים נעשה כראוי, השימוש בנהלים משפיע מהותית על הגשמת יעדי הארגון.

נוהל ברור מסייע למערכות לתפקד טוב יותר.

נוי יעוץ בטחוני עוסקת בכתיבת נהלים ומערכי הכשרה לארגון כולל ליווי ניהולי בהתאמה לצרכי הארגון.

הכוונה לנהלי ביטחון שוטף של הארגון , קביעת נהלי עבודה לשומרים, מאבטחים, נהלי בידוק ובקרה, נהלי בקרה ופיקוח על שרשרת עובדים או הספקה, נהלי בקרה על עובדי החברה.

כמו כן כתיבת נהלי חרום לצורך הבטחת המשכיות תפקודית של הארגון בזמן חרום.

אנו עוסקים גם בכתיבת נהלי קבלת עובדים דרך ראיון אישי, תשאול, חקירה, בדיקת פוליגרף, הכל על פי העניין והצורך של דרישת התפקיד ועל מנת למזער את הסיכוי לקלוט עובדים שאינם ראויים. אנו עוסקים באכיפה, פיקוח והטמעת הנהלים בארגון.

יצירת קשר